Hotline: +84 913 211 718

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 日本語

+84 913 211 718

Nhà máy cơ khí Z117 Bộ Quốc Phòng

Địa điểm  Khu công nghiệp Sóc Sơn Thành phố Hà Nội Chủ đầu tư  Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Tổng giá trị   Công suất   Hạng mục  Xưởng

Nhà máy điện tử Samsung Vina

Địa điểm  Huyện Yên Phong thành phố Bắc Ninh Chủ đầu tư  Samsung Vina Việt Nam Tổng giá trị Công suất Hạng mục  Cung cấp và lắp đặt sàn Deck