Hotline: +84 913 211 718

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 日本語

+84 913 211 718

Sàn deck W990H25

Prodeck W990H25 là loại tấm thép sàn mạ kẽm, mạ lạnh, thường gọi là deck plate, sóng vuông phù hợp với các sàn bê tông mỏng cần giảm tải trọng.

Sàn deck W920H35

Prodeck W920H35 là loại tấm thép sàn mạ kẽm thường gọi là deck plate, hình thang cân, bước sóng 115 dạng liền nhau khả năng chịu tải rất cao. Khi

Sàn deck

Giới thiệu về tấm sàn thép liên hợp Tấm sàn thép liên hợp hay còn gọi là Sàn deck – sàn liên hợp được coi là một phần không thể

Sàn deck H76W870

  Prodeck W870H76 là loại tấm thép sàn mạ kẽm thường gọi là deck plate, hình thang cân có 3 sóng dạng liền nhau, trên bề mặt tạo ngân và

Sàn deck H76W914

Prodeck W9140H76 là loại tấm thép sàn mạ kẽm thường gọi là deck plate, hình thang cân có 3 sóng dạng liền nhau, trên bề mặt tạo ngân và nhám

Sàn deck H50W1000

  Prodeck W1000H50 là loại tấm thép sàn mạ kẽm thường gọi là deck plate, hình thang cân, bước sóng 333 dạng liền nhau, trên bề mặt tạo ngân và

Sàn deck H75W600

  Tấm sàn thép liên hợp là một phần trong cấu tạo của sàn liên hợp thép bê tông bao gồm các thành phần : Lớp bê tông đổ tại

Sàn deck H75W600

Prodeck W600H75 là loại tấm sàn thép có thiết diện là các hình thang cân ghép liền, sản phẩm được tạo ra từ phương pháp cán nguội những cuộn thép

Sàn deck H75W690

  Prodeck W690H75 là loại tấm sàn thép có thiết diện là các hình thang cân ghép liền, sản phẩm được tạo ra từ phương pháp cán nguội những cuộn

Sàn deck H50W820

  Tấm sàn thép liên hợp là một phần trong cấu tạo của sàn liên hợp thép bê tông bao gồm các thành phần : Lớp bê tông đổ tại