Hotline: +84 913 211 718

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 日本語

Công ty cổ phần xây dựng Trường Thịnh

Prosperity construction join stock company

+84 913 211 718

  • 공장 : Truong Thinh 건설 유한 회사

    주소 : Ngo Hung Village, An Hong 코뮌, An Duong 지구, Hai Phong시.

갑판 층

Danh sách sản phẩm Các dự án

뉴스

더보기

프로젝트

우리의 모든 프로젝트를보고 싶습니까? 더보기

추가 정보 회사 소개

Truong Thinh 건설 주식 회사 (PROSCO., JSC)는 산업 건설, 제조, 무역 금속 루핑, 기계 제품, 건축 자재 분야에서 운영되는 기업입니다. 냉동, 전기 장비, 건설 기계, 실내 장식 프로젝트 구매 및 판매. 화물 서비스, 가져 오기 및 내보내기 상품 무역 회사.
사무실 주소

P119 Hong Ha빌딩, 109 번 Truong Chinh도로, 하노이, 베트남.

공장 주소

Ngo Hung Village, An Hong 코뮌, An Duong 지구, Hai Phong시, Viet Nam

연락처 정보

Hotline: +84 913 211 718

Email: proscojsc@gmail.com

2007

세우다

30

직원

239

프로젝트

훌륭한 파트너 파트너가 우리에 관해 무엇이라고 말합니까?