Hotline: +84 913 211 718

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 日本語

+84 913 211 718

NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4

Địa điểm Ninh Thuận Dự án, Chủ đầu tư EVN Tổng giá trị Công suất Hạng mục Cung cấp Sàn deck H75W600T1.60 Khối lượng 3.500 M2 Thời gian 2019