Hotline: +84 913 211 718

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 日本語

+84 913 211 718

Đà Nẵng Airport

Địa điểm Đà Nẵng Việt Nam Dự án, Chủ đầu tư Tổng giá trị Công suất Hạng mục Cung cấp sàn deck H50W820 (roofdek) Khối lượng 15.000 M2 Thời gian

Sàn deck H50W820

Hãy liên hệ tư vấn để có được thông tin nhiều hơn về sản phẩm dịch vụ  Điện thoại / Zalo: 0913 211 297 / 088 859 2526/ 088 877